Fenerbahçe’den La­vez­zi­ atağı

Fenerbahçe’den La­vez­zi­ atağı

Fenerbahçe, PSG forması giyen Lavezzi’nin transferini bitiriyor. Fenerbahçe cephesinde Ar­jan­tin­li ünlü oyun­cu Eze­qu­iel La­vez­zi­’nin trans­fe­rin­de bü­yük aşa­ma kayde­dil­di.

Oyun­cu­nun me­na­je­ri Ale­jan­dro Maz­zo­ni­’nin İs­tan­bul’a gel­di­ ve ya­pı­lan gö­rüş­me­de Fe­ner­bah­çe’yle an­laş­tı. Transferi PSG’­li yet­ki­li­le­rin de onay­la­dı­ğı, sa­de­ce kü­çük pürüz­le­rin kal­dı­ğı ve an­laş­ma­ya gö­re Fe­ner­bah­çe’nin bon­ser­vis be­de­li ola­rak Fran­sız ku­lü­bü­ne 10 mil­yon euroya ya­kın bir öde­me ya­pa­cağının da altı çizildi.

Asıl mev­ki­i sol ka­nat olan 30 ya­şın­da­ki tec­rü­be­li yıl­dız gö­rev ve­ril­di­ğin­de sağ ka­nat ve for­vet ar­ka­sı ola­rak da oy­na­ya­bi­li­yor. Adı­nı du­yur­du­ğu Na­po­li’den 2012’de PSG’ye trans­fer olan La­vez­zi’nin ku­lü­büy­le bir sene da­ha kontratı bulunuyor.

Lavezzi, geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta 8 gol atmıştı.

(Kaynak/Bugün)

Related Posts

More News
Canlı Skor Servisi Maç Sonuçları tarafından sunulmaktadır.